سیستم عامل شمس

پایگاه طراحی سیستم عامل

سیستم عامل شمس

پایگاه طراحی سیستم عامل

بنام خدا


مقدمه


پیش از شروع هر کاری مشخص کردن هدف، نتایج و ثمرات آن کار توسط فاعل امریست عقلی و خردمندانه، فلذا تعیین و تبیین اصول و ارزش ها و ترسیم نقشه ی راه بمانند چراغیست که فرد را از کجروی ها و گمراهی ها در طول یک مسیر حفظ می کند؛ چه بسا هر چه مسیر طولانی تر باشد نقش ارزش ها پر رنگ تر و هر چه راه پر پیچ و خم باشد اصول است که هدایت کننده ی فرد یا افراد است. بنابراین قصد داریم پیش از شروع کار دید خود نسبت به این کار را مشخص کنیم. تا هم خود را حفظ کنیم و هم عقاید خود را به بحث بگذاریم.


بسیار خوب، چه لزومی دارد که ما چرخ را دوباره اختراع کنیم حال آنکه چرخی مانند لینوکس داریم که حتی امکان تغییرات اساسی در آن را داریم؟ چرا ما باید به سمتی برویم که نمی دانیم به نتیجه می رسیم یا خیر ؟ مگر ما می توانیم به کیفیتی که ویندوز و لینوکس و مک دارند دست پیدا کنیم، حداقل از نظر هزینه آیا صرفه دارد؟ و ... .

سوالات زیادی مطرح می شود که اگر نتوانیم به آن ها پاسخ دهیم مسیر حرکت ما در هاله ای ابهام قرار خواهد گرفت. پس برای پاسخ گویی به چنین سوالاتی لازم است که دستیافت های خود از شروع و پیشبرد این پروژه عظیم را فهرست کنیم.


از نقطه نظر مادی شکست یعنی  از دست دادن یا فقدان یک ارزش در فرد، که این مسئله باعث ایجاد نوعی حس ناخوشایندی در او  می شود. لذا هر کسی که در طول زندگی پدیده ای مادی و ارزشی خواه حیوانی یا انسانی را از دست بدهد شکست خورده محسوب می شود. امّا با این حساب چطور می شود که این تعداد انسان مادی گرا در زمین فعالیت می کنند؟ پاسخ شاید گونه ای طنز باشد زیرا تنها عاملی که افراد را از این شکست دور می کند نسیان است. با این حساب اگر فرد حسابگر اعمال خود باشد در این محیط تاب نمی آورد و دچار یأس و نا امیدی شدید می شود و اینگونه است که می گوییم یک فرد مادی گرای هوشیار همواره در افسردگی به سر می برد.

امّا از نقطه نظر دینی و اسلامی شکست و پیروزی چه معنایی دارد ؟ از دید فرا حسی و ماورای طبیعت مادی، این ارزش ها که در دید مادی گرایانه مطرح هستند کاملا کودکانه محسوب می شود. کودکانی را می بینیم که گاه سر یک تکه شیرینی یا یک وسیله ی بازی با هم رقابت می کنند، یک شکست می دهد دیگری شکست می خورد حال آنکه از دید ما این رقابت، رقابتی اشتباه است و آنچه از دید ما ارزش محسوب می شود، پیروزی به حساب می آید نزدیکی دل ها، دوستی و خروج از خود خواهی است. لذا تفاوت این دو دید در ارزش ها آن ها می باشد. انسان دینی انسانی است که برای خدا آفریده شده، انسانی است که هر آنچه دارد و ندارد به او متصل نیست و تنها دارایی او حب و بغض خداوند باری تعالی است تنها چیزی که همراه اوست کارنامه اعمال اوست که تنها به بعد مادی او ختم نمی شود. پس این فرد شکستی از جنس شکست های مادی ندارد، برای او حرص بدست آوردن ارزشی مادی وجود ندارد فلذا سعی می کند هر آنچه دارد را در جهت ارزشی والاتر هزینه کند.

از این رو مسیری که ما دنبال می کنیم خالی از غرض های فردی، گروهیست و پیروزی های مادیست (یعنی آنچه از جهت مادی در این مسیر حاصل شود ارزشی بدان معنا که پیروزی محسوب شود ندارد) پیروزی مادامی به ما تعلق دارد که در مسیر او گام برداریم اگر از مسیر خارج شویم شکست خورده ایم و اگر در مسیر باشیم پیروز هستیم و این پیروزی، از جنس پیروزی های مادی نیست و پایانی بر آن وجود ندارد، هدفی مادی در آن مطرح و شکستی از جنس شکست های هم مادی ندارد و آنچه که ارزش است حرکت ماست به سوی خواست خداوند و آن هدف آنست که در مسیر تکامل ما باشد آنست که به ما فرمان داده : اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم (سوره مبارکه محمد، آیه 7).

در این صورت مهم نیست که در این مسیری که در پیش داریم به کجا برسیم مهم نیست که بتوانیم این کار را انجام دهیم یا نتوانیم آنچه مهم است ایمان ما خدا و توان خود ماست و آنچه حاصل می شود نیز حاصل همان است که از او به ما عطا شده است.